Zahájení školního roku 2021/2022

Milí žáci, vážení rodiče,

 nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021,  z preventivních hygienických důvodů podle následujícího časového harmonogramu:

  • Žáci  2., 3. ,4. a 5. třídy – budou mít slavnostní zahájení školního roku ve svých třídách  - od 8:00 hod..  Vezmou si s sebou jen přezůvky a psací potřeby. Končit budou v 9:00 hod.
  • Žáci 1. třídy s rodinou budou mít slavnostní přivítání na Obci Topolná od 9:00 a poté se přemístí na svůj první školní den do své 1. třídy v budově ZŠ.


Organizační informace na období 1. – 10. září 2021:

Naše škola se řídí při organizaci vyučování dle pokynů nadřízených orgánů - zejm. MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlín.

1) platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění

2) testování žáků proběhne dodanými antigenními testy ve dnech 1., 6. a 9. září  (v 1. ročníku ve dnech 2., 6. a 9. září)

Testování nepodstupují žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě). Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.

3) platí povinnost nasadit si při vstupu do budovy respirátor/roušku a nosit jej/ji ve všech společných prostorách, při usazení do lavice ve třídě je možnost respirátor/roušku odložit.

Do výsledku testování 1. září budou mít žáci respirátory či roušky i po příchodu do třídy nasazeny (výjimkou budou prvňáčci, kteří při usazení do lavice ve své třídě mohou 1. září respirátor či roušku odložit).

Podrobné pokyny a informace naleznete v Manuálu MŠMT, viz příloha.


Děkuji všem za pochopení a vstřícnost. Věřím, že společně vše zvládneme.

Mgr. Jana Gregorová

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz