70. výroči nakladatelství ALBATROSU v naší škole

K 70.výročí nakladatelství Albatrosu byla vyhlášena u nás ve škole výtvarná soutěž. Malovalo se na téma: "Moje ilustrace k pohádce, příběhu,..." Do soutěže se zapojili téměř všichni žáci školy v hodinách výtvarné výchovy. Žáci si vybírali z knih, které vycházejí v Albatrosu. Velmi těžké bylo vybrat ty nejzdařilejší a hlavně vlastní ilustrace. Knihou bylo oceněno celkem 12 prací. Všechny práce jsou vystaveny k nahlédnutí ve vestibulu školy. Členové čtenářského kroužku vyzvali žáky k nalezení nejstarší knihy, která byla nakladatelstvím Albatrosu vydána. Z těchto knih vznikla malá výstavka. Celkem je vystavěno 39 knih. Nejstarší je z roku 1958 od Eduarda Petišky - Pohádkový dědeček. Díky patří všem hledačům.

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz