ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – v otázkách a odpovědích


Kdy proběhne zápis  do 1. třídy v ZŠ Topolná?
Zápis do 1. třídy proběhne  8.4.2020 od 14:00 do 17:30

Mohu si prohlédnout školu?

Komentovaná prohlídka s vederním školy se uskuteční ve čtvrtek 2.4.2020 v 16:00 hodin (po dohodě lze i v jiném termínu).


Co když mi nevyhovuje termín zápisu?
V případě, že vám termín zápisu z vážných důvodů nevyhovuje, můžete si domluvit náhradní termín u ředitelky školy.

Co si s sebou přinést k zápisu?

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče
  • vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte“ a „Dotazník pro rodiče“ (oba tiskopisy budou k dispozici v MŠ od 16.3. nebo přímo u zápisu)
  • pokud u zápisu žádáte o odklad, tak  doporučení z pedagogicko – psychologické poradny a potvrzení odborného –dětského- lékaře (oba dokumenty lze dodat později), „Žádost o odklad“ bude k dispozici na místě

Jaká má škola kriteria přijetí?

Ředitelka školy má povinnost přednostně přijmout děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Zároveň nesmí překročit kapacitu školy. Vzhledem ke znalosti přibližného počtu dětí ze spádové oblasti, zůstává v ZŠ Topolná několik míst do naplnění kapacity volných.

Jak a kdy se dozvím, zda je mé dítě přijato?
Žáci dostávají při zápisu registrační číslo. Seznam přijatých žáků (zveřejněny jsou vždy jen čísla) je zveřejněn druhý den po zápisu u přístupu do školy a na webových stránkách školy.


Jak probíhá zápis do 1. třídy?
Zápis do první třídy je pro dítě významným dnem, na který by se mělo těšit. Je zbytečné a není tedy vůbec na místě jej proto stresovat. Děti se s prostorem školy seznámí již před zápisem, kdy přijdou na návštěvu s paní učitelkou z MŠ.

Zápis probíhá tak, že paní učitelka se věnuje budoucímu  prvňáčkovi a hravou formou s ním projde vše, co by měl před nástupem znát. To znamená barvy, tvary, jednoduché počítání nebo prostorovou orientaci (nahoře, dole, vlevo, vpravo).

Jistě dojde i na otázky týkající se jména a recitaci básničky. Překvapit by vašeho předškoláka nemělo ani zavazování tkaniček nebo kreslení postavy. Celému zápisu jsou rodiče samozřejmě přítomni.

Těšíme se na příjemně prožitý zápis vašich dětí do 1. třídy!

Oficiální stránky ZŠ Topolná / Prohlášení o přístupnosti
web by: icard.cz